bağımsız • bilingual • kuir

GLADT siyahi ve beyaz olmayan (“of color”), lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve kuir insanlardan oluşan, Berlin’deki bağımsız bir dernektir. Biz ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, trans ve homoseksüel düşmanlığına, engelli düşmanlığına ya da diğer şekillerde kendini gösterebilecek olan herhangi bir ötekileştirmeye karşı angaje olmuş bulunmaktayız. Özellikle kesişimsellik (“intersectionalty”) görüşünü temel alarak yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bunun anlamı; çeşitli biçimlerdeki ötekileştirmelerin nasıl bir araya getirildiği, yani bu ötekileştirmelerden ortaya çıkan kesişmeler/çakışmalar ve etkileşimler ve de yine bunlardan kazanılmış olan kendine has deneyim ve sonuçların insanlarda yarattığı anlam ve etki.