Hakkımızda

GLADT e.V. – bağımsız, bilingual, kuir

 

GLADT siyahi ve beyaz olmayan (“of Color”), lezbiyen, gey, biseksüel, trans*, inter* ve kuir insanlardan oluşan, Berlin’deki bağımsız bir dernektir. Biz ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, trans* ve homoseksüel düşmanlığına, ableisme (engelli bireylere yönelik ayrımcılık veya önyargı) ya da diğer şekillerde kendini gösterebilecek olan herhangi bir ötekileştirmeye karşı faaliyetler için bir araya gelen bir topluluğuz. Özellikle kesişimsellik (“intersectionality”) görüşünü temel alarak yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bunun anlamı; çeşitli biçimlerdeki ötekileştirmelerin nasıl bir araya getirildiği, yani bu ötekileştirmelerden ortaya çıkan kesişmeler/çakışmalar ve etkileşimler ve de yine bunlardan kazanılmış olan kendine has deneyim ve sonuçların insanlarda yarattığı anlam ve etkilerdir. GLADT‘ı ve yaptığımız işi en iyi şu başlıklar tanımlamaktadır:

 

Güçlenme (Empowerment)
Kendini ve birbirini güçlendirmek; Saygı ve kabul; Ağlar kurmak ve politik çıkarların kolektif olarak uygulanması; Aktif olarak problemlerle başa çıkmak, hareket etme yeteneği kazanmak ve bunu güçlendirmek; Özgür irade, örgütlenme ve kendine yardım edebilmenin sağlam biçimlerini teşvik etmek.
Siyasi
Topluma, özellikle egemen kültürün ve toplumdaki güç yapısının bir parçası olmayan insanların konumlarına ve deneyimlerine ilgi duyuyoruz; Kuir-politik, ataerkil ve ırkçılığa eleştirel söyleşiler düzenliyoruz; Siyahi ve beyaz olmayan LGBTİ*Q bakış açılarını ön plana çıkarıyoruz ve tabi ötekileştirmenin başka biçimlerini de;; Ayrımcılığa ve ötekileştirmeye duyarlılık konusuna kendini adamış örgütlerle uluslararası dayanışma içindeyiz.
Kendinden emin ve İnançlı
Ötekileştirmeye maruz kalanların yanındayız; Ayrımcılığa karşı müdahale etmek isteyen insanlarla birlikte savaşıyoruz; Çözüm bulmak için hep beraber el ele veriyoruz ve birlikte düşünüyoruz; Toplumdaki güç yapılarına karşı eleştireliz.
Destekleyici
Biz, bir birey olarak kendinizi güçlendirme ve kendi kendine yardım edebilme yeteneklerinizin güçlendirilmesinde destek oluyoruz; Biz farklı hayat şartlarına ve zorluklarına karşı, birlikte yeni stratejiler geliştirmenize yardım ediyoruz; Psikososyal danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyoruz. Bunun anlamı, çevreden gelen tepkilerden ötürü yaşanabilecek bütün stres ve yıpranmaya, toplumsal baskılara ya da dışlanmaya karşı sizinleyiz ve el ele, omuz omuza mücadele ediyoruz; Berlin’deki çeşitli imkânları tanımanıza ve sağlık, bakım ya da destek gibi farklı konularda kendinize uyabilecek olan imkânları bulabilmenize yardımcı oluyoruz.
Bağımsız
GLADT ne politik ne ideolojik ne de dini bir partiye bağlıdır. Derneğimiz devletten ya da başka kurumlardan bağımsız olarak çalışır, yapacağı işin ve projelerin temalarını üyeleriyle birlikte karar verir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için girişimcilerden, organizasyonlardan, danışma merkezlerinden, projelerden ve bireysel çalışanlardan oluşan büyük bir ağ içerisinde çalışıyoruz. Örneğin Migrationsrat Berlin ve Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg’un üyesiyiz
Bilingual
Üyelerimiz ve takım arkadaşlarımızın kendileri de farklı kökenlere ve niteliklere sahip insanlardan oluşmaktadır. Böylelikle çeşitli etkinlikleri ve danışmalarımızı farklı dillerde de size sunabiliyoruz. Özellikle Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca, İbranice, Urduca ve Pencapça dillerinde hizmet vermekteyiz. Gerektiği takdirde başka dilleri de tercüme ettirebiliriz.
Kuir
Biz lezbiyeniz, geyiz, transız, biseksüeliz, panseksüeliz, interseksiz. Biz kuir yaşıyoruz. Ama GLADT’ta belirli bir kimlik modeli altında yaşamanız için ya da kendi yaşam şeklinizi herhangi bir tanımlamaya uydurmanız için asla bir zorlama yok. Bizim “kuir” tanımından anladığımız şey, en farklı cinsel kimliklerden ve cinsel yönelimlerden tutun, farklı kökenlerden, dillerden, ten renklerinden/ ırklardan, dinlerden ve ideolojilerden insanların bedensel engel, kronik hastalık, yaş, sınıf farkı ya da farklı beslenme alışkanlıkları gözetmeden bir arada olmasıdır…