Tarihimiz

GLADT göç geçmişi olan ya da olmayan siyahi kuir ve beyaz olmayan (“of Color”) kuir bireylerden oluşan bağımsız bir dernektir. Derneğimizin tarihi 1990’ların sonunda başlayan uzun ve kendine has, içinde «kuir» ve «of Color» temalarının, Berlin’de, farklı boyut ve şekillerde eşlik ettiği ve tartışıldığı, bir geçmişe dayanır.

 

Bir çok Alman kentinde 1980’lerden beri feminizmle ilgili soru(n)ları gündeme taşıyan ve bu konudaki bilinci arttırmak için uğraşan, lezbiyen ve geylerin ve daha sonrasında trans* ve intersekslerin eşit haklara sahip olması için çabalayan, siyahi ya da göçmen bireyler, gruplar ve örgütler bulunmakta.

 

Derneğimiz GLADT, 1990’ların sonunda ortaya çıkmış olan ve kuruluşundan itibaren hem cinsel kimlik ve yönelim hem de ırkçılık ve milliyetçilik gibi konularda sessiz kalmayan Berliner Türkgay-Gruppe‘dan esinlenerek 2003 yılında kurulmuştur. Uzun bir süre bir grup Türk eşcinsel erkeğin iç çeşitliliğe1 karşı duyarlı olması normal bir durum olarak görülmüyordu. Kadın, trans ya da Kürt olmanın anlamı neydi? Gerçekten bu grup iddia edildiği gibi «herkese» açık mıydı? Aynı zamanda grubun ortaya çıkan dini meseleler ve sorular hakkında yorum yapıp yapmamasının gerekliliği de tartışılıyordu. 11 Eylül 2001’deki saldırılar ve bununla birlikte hızla artan Müslüman karşıtı ırkçılık, «kesişimsellik»2 ile ilgili çalışmaların ortaya çıkmasını gerekli kılıyordu. Biz bu düşünceyi benimserken, bu terim daha Almanya’ya ve üniversitelerine bile girmemişti. Bu terimle birlikte «kuir» terimi de hızla yayılmaya başladı.

 

GLADT’ı ırkçılığa, transfobi ve homofobiye, cinsiyetçiliğe ve diğer tüm ötekileştirme biçimlerine karşı mücadelenin arayüzüne yerleştiren ve özellikle Berlin’de olmak üzere Berlin dışında da önemli bir aktif katılımcı haline getiren birçok konferans, seminer ve toplantı düzenlendi. Egemen toplumdaki dışlamalar ve göçmen topluluklarındaki dışlamalar arasında durmanın rahatsız edici rolü de bir kaynak haline geldi. Migrationsrats Berlin’in kuruluşu (2004 yılında yapılan o zamanların ülke çapındaki eşsiz göçmen organizasyonları); 2008’de düzenlenen konferans “göç toplumunda homofobi”; aynı zamanda cinsel ve cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek için Berlin eyaletinin girişimlerine katılım; “homofobiye karşı yuvarlak masa” (Migrationsrat); ırkçılık, cinsiyetçilik, trans ve engelli düşmanlığına karşı çalışmaların yapılmış ve hala yapılmakta olduğu “hiç kimse için ötekileştirme yok” projesi vb. çalışmalar GLADT’ı egemen toplumda, kuir sahnelerde, siyahi, beyaz olmayan ve göçmen topluluklardaki tartışmalar için önemli bir kanal haline getirdi.