Here We Are!/ İşte buradayız! Konferansı

Gladt e.V. ve LesMigras, 6 Temmuz 2019’da Berlin’de bir Community Open Space düzenliyor @ Werkstatt der Kulturen Berlin

Here We Are!/ İşte buradayız!
Lezbiyenler ve beyaz olmayan kuirler/leyzbiyenler ve iltica deneyimi/göç deneyimi olan kuirler: aşırı görünürlük ve görünmezlik arasında”

Sizi, çeşitli lezbiyen ve beyaz olmayan kuir gruplarından oluşan siyah ve beyaz olmayan aktivistlerinin, sırasıyla toplum (Community) üyelerinin yanı sıra Almanya’nın dört bir yanındaki, iltica deneyimi olan veya olmayan taban örgütlerinin katıldığı toplantıya davet ediyoruz.
Toplantımızın amacı, bizi sırasıyla faaliyetlerimizi, tecrübelerimizi, fikirlerimizi ve işlerimizi birbirine bağlamaktır. Ataerkillik, seksizm (bir insanın cinsiyeti nedeniyle değersizleştirilirmesi), natrans-seksizm, ırkçılık, ableism (engelli bireylere yönelik ayrımcılık veya önyargı), sınıfçılık, iltica ve sömürgecilikten etkilenen lezbiyen ve beyaz olmayan kuirler olarak, fikir alışverişinde bulunmak ve pratik dayanışma ve güçlendirme (Empowerment) yollarını düşünmek istiyoruz.

Anaakım toplumun ve (beyaz egemen olan) kuir toplulukların (Community) mevcut ikliminde, lezbiyenler ve beyaz olmayan kuirler aşırı görünürlük ve görünmezlik arasında bulunmaktadır: bir yandan beyaz baskın alanlarda belirteç (gösterge dostluk) olarak kullanıldığımızda ve çeşitlilik amacı olarak kabul edildiğimizde; öte yandanda – tekrardan – sosyal, mesleki ve akademik dışlanma ile ilgili deneyimler yaparken.
Bütün bunlara rağmen esnek kalıyoruz ve hayatta kalmak, gelişmek ve parlamak için farklı başa çıkma stratejileri geliştiriyoruz.
Fikirleri, problemleri, ihtiyaçları ve vizyonları paylaşmaya ve görünürlüğü (görünmezliği) kendimizin belirlediği stratejiler geliştirmeye davetlisiniz.

Bu boşluğu nasıl doldurduğumuz bize kalmıştır: sağlık, günlük yaşam, iltica ve göç, vücutlar, femme görünürlük (görünmezlik) (femme, görünüşü ve davranışı geleneksel olarak feminen olarak görülen bir lezbiyen anlamına gelir) ve trans* görünürlük (görünmezlik) olası konulardır.
Etkinlik, Open Space yöntemine göre yönetilecektir. Sabah bir prosedür ve konuları tartışmak için bir araya geleceğiz ve öğleden sonraları çeşitli atölyeler düzenleyeceğiz. Open Space, katılımcıların planlama, karar alma ve uygulama ile tamamen dahil edilmeleri anlamına gelir. Panel, konuşma ve gün için sabit bir program olmayacaktır. Zemin bizimdir!

*** Etkinlik sadece siyahlar ve beyaz olmayan kuir insanlar için! ***

*** Mekan engelsizdir ***

*** SINIRLI YERLER ***
Lütfen hereweare@gladt.de adresinde kayıt olun.
Kim önce gelirse, o yerini belirler!

*** ÇOCUK BAKIMI MEVCUTTUR ***
Gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

*** DAHA FAZLA DİL MEVCUTTUR ***
Lütfen ingilizce, almanca, türkçe, farsça ve arapça’dan başka bir dile (mesela işaret dili) çeviri gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.

*** Seyahat giderleri ***
Berlin dışından seyahat etmek isteyenler için sınırlı bir bütçemiz vardır. Lütfen kayıt e-postasında da bize yazın.