Diskriminierungsfreie Szenen für alle

Berlin’in kuir yaşamındaki birçok ortağımızla birlikte, buradaki odak noktamız; “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için”. Çünkü kendi yaşadığı ötekileştirme/ dışlanma deneyimleri (mesela beyaz bir kadın* ya da beyaz eşcinsel bir erkek olarak), kimseyi başkalarına karşı ötekileştirme yapma ve dışlamaktan alıkoymuyor. Böylece kuir sahnelerde de ayrımcılık ve ötekileştirme tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Ötekileştirmenin birden fazla alanından etkilenen lezbiyen, gey, kuir, inter* ve trans* bireylere karşı yapılan ayrımcılık ve dışlanma, fiziksel şiddete de dönüşüyor. Özellikle de bu insanlar, siyahi, beyaz olmayan, zihinsel ya da fiziksel engelli ve/ya da göçmen ya da toplum tarafından (örneğin) Müslüman olarak algılanıyorlarsa.

 

Bu yüzden GLADT 2010 yılında “Diskriminierungsfreie Szenen für alle” projesini hayata geçirdi. Her iki ayda bir düzenlenen buluşmalarda, çeşitli kulüpler, danışma merkezlerinden ve politik kuruluşlardan insanlar yaptıkları çalışmaları ve deneyimleri birbirleriyle paylaşıp, dışlanma/ ötekileştirme, bariyer ve engeller gibi konuları ele alıp, bunların kuir sahnelerine yapabileceği etkileri tartışıyorlar. Hep birlikte etkili stratejiler geliştirip etkinlikler ve seminerler organize ediyoruz ve her yıl kasım ayında Lange Nacht der Diskriminierungsfreien Szene adı altında bir buluşma düzenleniyoruz.

 

Facebook‘da güncel bilgileri de bulabilirsiniz.

 

İletişim: dfs@gladt.de

 

Bu proje

 

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung

 

ve

 

Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV)

 

tarafından desteklenmektedir.